Adatavédelem

ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK

Komoly hangsúlyt helyezünk a termékeinket és szolgáltatásainkat igénybe vevő valamennyi személy adatának védelmére.

A ziaja.com webportál feladata első sorban cégünkkel, a Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków sp. z o.o. vállalattal, valamint a kínált termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos információk terjesztése, valamint az érdeklődő személyek részéről történő kapcsolatfelvétel elősegítése.

A weboldalaink által gyűjtött információkat az általunk végzett tevékenységgel kapcsolatosan kerülhetnek felhasználásra, első sorban a termékeink és szolgáltatásaink bemutatása terén, hogy a lehető legjobb ajánlat bemutatásának lehetővé tétele, valamint a marketing és értékesítési tevékenység támogatása érdekében.

A jelen Adatvédelmi politika a weboldalaink által gyűjtött, valamint a gazdasági tevékenységünkkel kapcsolatosan közvetve vagy közvetlenül számunkra átadott valamennyi adatra kiterjed.

Az alábbiakban leírjuk, milyen információkat gyűjtünk, milyen célból, milyen módon, valamint milyen terjedelemben kerülnek felhasználásra.

Az Adatvédelmi politika szintén információt tartalmaz az adatok biztonságával kapcsolatban, valamint a számunkra átadott információk hozzáférésével és felügyeletével kapcsolatos jogosultságainkról.

 

INFORMÁCIÓ A SZEMÉLYES ADATOK ADATKEZELŐJÉRŐL

A személyes adatok Adatkezelője a Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o., székhelye Gdansk, ul. Jesienna 9, 80-298 Gdansk, az Észak-Gdanski Körzeti Bíróság VII Gazdasági Osztálya által vezetett vállalkozói nyilvántartás révén az Országos Bírósági Nyilvántartásban KRS 0000021573 számon bejegyezve (a továbbiakban: Személyes adatok Adatkezelője).

Amennyiben hozzánk kíván fordulni, levelezését küldje a székhelyünk címére:

Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o.

ul. Jesienna 9

80-298 Gdansk

 

vagy/és a ziaja@ziaja.com email címre, vagy kérdéseit küldje el a https://ziaja.com/kontakt weboldalunkon található elérhetőségi űrlap kitöltésével.

Szintén fordulhat közvetlenül az egyes részlegeket/ágazatokat képviselő dolgozóinkhoz, akik elérhetőségi adatait a weboldalainkon, különösen a https://ziaja.com/kontakt weboldalon közöljük.

INFORMÁCIÓ AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐRŐL.

Az Adatvédelmi Tisztviselőnk [vezetéknév és utónév]. A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos kérdéseivel forduljon az Adatvédelmi tisztviselőnkhöz az iod@ziaja.com email címen, vagy levelezését küldje a székhelyünk címére:

Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o.

Adatvédelmi Tisztségviselő

ul.Jesienna 9

80-298 Gdansk

INFORMÁCIÓ A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK CÉLJÁRÓL

Az Ön személyes adatai a webportálunk segítségével kerül gyűjtésre és elsősorban a marketing tevékenység folytatásával és a kommunikáció biztosításával kapcsolatosan kerülnek feldolgozásra.

A személyes adatok ezen túlmenően a munkavállaló jelöltekre vonatkozó információk gyűjtésével  kapcsolatos célokból is feldolgozásra kerülnek részünkről.

Szintén gyűjtjük olyan egyéb személyek személyes adatait, mint pl. a dolgozók, munkatársak, levelezés feladói és címzettjei, szerződéses felek és azok képviselői, vendégek, ügyfelek, reklamációt benyújtó személyek. Az adatok feldolgozása általában a jogszabályokból eredő kötelességek teljesítésével kapcsolatosan ered, vagy olyan tevékenységből, melyet a követelések megállapításával, bonyolításával, vagy az elleni védekezés céljából végzünk.

Az ezzel kapcsolatos további információkat megtalálhatja a megfelelő dokumentumokban, melyek a jelen Adatvédelmi politika keretében, az un. Információs Záradékokban jelennek meg, vagy azokat közvetlenül elérhetővé tesszük minden alkalommal a személyes adatok megszerzésének folyamatában.

INFORMÁCIÓ A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK MODJÁRÓL.

A jelen webportál - melynek személyes adatok Adatkezelője vagyunk - segítségével gyűjtött személyes adatokat közvetlenül az érintett személyektől szerezzük meg az űrlapokból, email üzenetekből, vagy a böngészőn keresztül a szerverünkkel létesített kapcsolat révén.

Ezeket az adatokat főleg informatikai rendszerek használatával, automatizált módon dolgozzuk fel, míg az írásos levelezésben átadott adatok megszerzése esetén azokat manuálisan is feldolgozzuk.

AZ ÖN ÁLTAL KÖZVETLENÜL ÁTADOTT SZEMÉLYES ADATOK.

Az személyes adatokat, mely személyes adatok Adatkezelője vagyunk, Öntől közvetlenül a webportálunkon található űrlapok elküldési folyamatából, az email üzenetekből, vagy az írásos levelezésből szerezzük meg Öntől. Az adatok első sorban az érintett által deklarált adatokat tartalmazzák, mint a vezetéknév, utónév, email cím.

A mi webportálunk által nyújtott egyéb szolgáltatások esetén Ön kérést kaphat további információk megadására - de csak abban az esetben, ha az abszolút elengedhetetlen a szolgáltatás teljesítése számára, vagy a jogszabályokból eredő kötelességek kitöltéséhez, vagy amennyiben azt Ön engedélyezi.

A SZOLÁLTATÁS IGÉNYBE VÉTELE SORÁN AUTOMATIKUSAN MEGSZERZETT ADATOK

A webportálunk böngészése során szintén megszerezzük az Ön internetes böngészője, vagy az )n által az internet csatlakozáshoz használt berendezés által küldött adatokat. Ezek az adatok első sorban a webportálunk használatának módjára vonatkoznak és a termékeink, valamint ajánlataink iránti érdeklődés monitorozását, valamint az alkalmazott megoldások fejlesztését, vagy a tartalmak és a termék és szolgáltatás ajánlat hozzáigazítását szolgálják. Ezek az információk vonatkozhatnak az Ön internet csatlakozásának IP címére, az internetes böngésző típusára, az Ön által felkeresett és kiválasztott weboldalakon eltöltött időre.

Erről több részletes információt az alábbi dokumentumban talál: Információs záradék. Weboldal felhasználók.

INFORMÁCIÓ A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK JOGI ALAPJÁRÓL.

A személyes adatok  - melynek személyes adatok Adatkezelője vagyunk - első sorban a saját termékek és szolgáltatások marketingjével kapcsolatosan kerülnek feldolgozásra, valamint a kapcsolat lehetővé tétele érdekében, a dolgozók toborzásával kapcsolatosan is.

A kommunikáció lehetővé tétele érdekében gyűjtött személyes adatok feldolgozásának jogi alapja a Személyes Adatok Adatkezelőjének jogilag megalapozott, a követelések megállapításával, bonyolításával, vagy az elleni védekezés céljából vezetett dokumentációval kapcsolatos célja.

A toborzási folyamat megfelelő lefolytatása érdekében gyűjtött személyes adatok feldolgozásának jogi alapja a munkavállaló jelöltekkel kapcsolatos információk gyűjtésére és feldolgozására vonatkozó jogszabályokból eredő kötelezettség.

A személyes adatokat dolgozhatjuk még fel egyéb jogszabályokból eredő kötelességek alapján, szerződés teljesítése céljából, vagy az adat gyűjtése vagy azok feldolgozása alatt adott engedély alapján.

Az ezzel kapcsolatos további információkat megtalálhatja a megfelelő dokumentumokban, melyek a jelen Adatvédelmi politika keretében, az un. Információs Záradékokban jelennek meg, vagy azokat közvetlenül elérhetővé tesszük minden alkalommal a személyes adatok megszerzésének folyamatában.

INFORMÁCIÓ A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK TERJEDELMÉRŐL.

Az engedély alapján feldolgozott személyes adatok az engedély visszavonásáig, vagy a további feldolgozásra vonatkozó ellenkezés benyújtásáig kerülnek általunk feldolgozásra.

A levélváltás kapcsán megszerzett személyes adatokat az igények megállapításának, érvényesítésének illetve az azok elleni védelem határidejének elévüléséig kerülnek általunk feldolgozásra.

A dolgozók toborzásával kapcsolatban feldolgozott személyes adatokat a toborzási eljárás befejezésének idejéig dolgozzuk fel, míg a jelöltek bázisának vezetése, a jövendő toborzás szükségletei érdekében történő feldolgozásra adott engedély esetében - az engedély visszavonásáig.

A szolgáltatások nyújtásával kapcsolatosan feldolgozott adatokat a Szolgáltatás nyújtásának ideje alatt, a megfelelő teljesítés számára szükséges terjedelemben dolgozzuk fel, az ez utáni időszakban kizárólagosan a jogszabályokból eredő kötelességek ellátása számára szükséges terjedelemben, valamint az esetleges igényekkel, vagy azokkal szembeni védelemmel kapcsolatosan dolgozzuk fel.

Az ezzel kapcsolatos további információkat megtalálhatja a megfelelő dokumentumokban, melyek a jelen Adatvédelmi politika keretében, az un. Információs Záradékokban jelennek meg, vagy azokat közvetlenül elérhetővé tesszük minden alkalommal a személyes adatok megszerzésének folyamatában.

INFORMÁCIÓ A SZEMÉLYES ADATOK ÁTVEVŐIRŐL

A személyes adatok első sorban a dolgozóinknak kerülnek hozzáférésre tételre, az általuk kapott jogosultságoknak és meghatalmazásoknak megfelelően, a végzett adatfeldolgozási folyamatok megfelelő ellátásának biztosítása érdekében, a szükséges terjedelemben és időtartamban.

A dolgozóink képzésben részesültek a Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o. cégnél érvényes személyes adat feldolgozási szabályokról, a a személyes adatok feldolgozásával és védelmével kapcsolatos jogszabályokról, valamint kötelezve lettek az információk titokban tartására.

Indokolt esetekben a személyes adatok bizalmi együttműködő alanyok számára is hozzáférhetővé tehetők, kizárólagosan a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos célokból, vagy a megfelelő szolgáltatásnyújtás biztosítása érdekében.

A személyes adatok szintén hozzáférésre tehetők az Adatvédelmi Tisztviselőnk számára olyan esetekben, amikor erre szükség van a Tisztviselő jogszabályokban, vagy belső szabályzatokban rögzített feladatainak ellátása érdekében.

INFORMÁCIÓ AZ ADAT ÉRINTETTJÉNEK JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSÉRŐL.

AZ ADAT ÉRINTETTJE JOGA ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ KÖVETELÉS BEJELENTÉSE

Biztosítjuk az összes lehetséges és technikailag, valamint szervezésileg elérhető eszközt annak érdekében, hogy az adatok érintettjei akadálymentes élni tudjanak jogaikkal. Ezért is kérjük, az adatok érintettjeinek a jogszabályokból eredő jogainak érvényesítésével kapcsolatos bejelentéseket és követeléseket küldjék el a ziaja@ziaja.com email címünkre.

Indokolt esetekben, a személy megfelelő beazonosításának érdekében, megkérhetjük Önt további információk megadására, vagy az Ön azonosságát igazoló szükséges dokumentumok benyújtására.

Az Ön jogainak érvényesítésével kapcsolatos valamennyi követelést közvetlenül az Adatkezelőhöz kell benyújtani, amennyiben az Ön személyes adatait Feldolgozó Alanyként fogjuk feldolgozni, tehát más Személyes Adat Adatkezelője megbízásából, akkor ezzel kapcsolatosan megfelelő információt fogunk Önnek adni.

AZ ADATOK FELDOLGOZÁSÁRA VONATKOZÓ ENGEDÉLY KÖTETLEN MEGADÁSÁHOZ VAGY VISSZAVONÁSÁHOZ VALÓ JOG

Ön jogosult az adatok feldolgozására vonatkozó engedélyének megadását vagy visszavonását kötetlen módon kifejezni. Abban az esetben, amikor az Ön személyes adatai az Ön által adott engedély alapján kerülnek feldolgozásra, biztosítjuk Ön számára az engedély bármikori visszavonásának lehetőségét.

Az Ön személyes adatait a jogos érdek alapján is feldolgozhatjuk, mint amilyen többek között a saját termékek és szolgáltatások marketingje. Ilyen esetben szintén lehetővé tesszük Ön számára az ilyen tevékenységre vonatkozó engedély visszavonását, vagy az azzal kapcsolatos ellenkezés kifejezését.

Az engedély visszavonása a művelet pillanatától kezdődően azonnali hatályú és nincs kihatással a visszavonás előtti adat feldolgozásra.

Az engedély visszavonása nem von maga után negatív következményeket az Ön számára, viszont lehetetlenné teheti Ön számára a Szolgáltatásnak vagy a webportálunknak az általunk meghatározott módon történő további igénybevételét.

A SZEMELYES ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS JOGA

Ön jogosult hozzáférni a számunkra átadott személyes adataiba, Ezt a jogot első sorban az elektronikus kommunikációs eszközök segítségével érvényesítjük, követelésre hozzáférhetővé téve Ön számára az Ön által megadott, valamint a jelenleg általunk birtokolt adatokkal kapcsolatos információt.

Ön szintén megkaphatja tőlünk az általunk birtokolt információk másolatát. Ilyen esetben átadjuk Önnek az Ön által megadott személyes adatok másolatát, gépi leolvasást levetővé tevő széles körben alkalmazott formátumban. Az első másolat előkészítéséért, kidolgozásáért és kiadásáért nem számítunk fel díjat.

A következő igénylések esetén díjat számíthatunk fel az adatok előkészítéséért, kidolgozásáért és kiadásáért. Ilyen esetben Ön tájékoztatásra kerül a díj összegéről a következő adat másolat kidolgozása előtt.

A SZEMÉLYES ADATOK HELYESBÍTÉSÉHEZ VALÓ JOG.

Ön jogosult a saját személyes adatainak helyesbítésére (kijavítására). Ezt a jogot első sorban az elektronikus kommunikációs eszközök segítségével érvényesítjük, lehetővé téve Ön számára az Ön személyes adatainak változásával kapcsolatos információt. Abban az esetben, amikor ez nem lesz lehetséges, Ön jogosult követelni tőlünk az adatok megfelelő helyesbítését, kiegészítését vagy törlését.

A SZEMÉLYES ADATOK TÖRLÉSÉHEZ VALÓ JOG.

Ön jogosult követelni a saját személyes adatainak törlését. Ezt a jogot a hozzánk küldött, adatok törlésére vonatkozó világos követelés alapján teljesítjük. A személyes adatok törlésére vonatkozó követelés a Szolgáltatás nyújtásának, vagy az általunk hozzáférhetővé tett szolgáltatások és eszközök, vagy a mi megbízható partnereink szolgáltatásának használatának megszűnéséhez vezethet.

Ön élhet az adatok törlésének jogával, amennyiben:

  • a személyes adatok mér nem szükségesek azon célok számára, melyekért gyűjtésre, vagy egyéb módon feldolgozásra kerültek;
  • visszavonja azon adatok feldolgozásának engedélyezését, melyek alapján a feldolgozás történik és nincs egyéb jogi alapja azok feldolgozásának;
  • a személyes adatok nem a jogszabályoknak megfelelően kerültek feldolgozásra;
  • a személyes adatokat az Unió jogszabályozásában vagy tagország jogszabályozásában rögzített jogi kötelezettség teljesítésének céljából szükséges törölni.

A személyes adatok törlésére vonatkozó jog érvényesítése korlátozott lehet, amennyiben a feldolgozásra szükség van a jogszabályokból eredő kötelezettségek általunk történő ellátásához, vagy a követelések megállapításához, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

Ön jogosult követelni a saját személyes adatai feldolgozásának korlátozását. Ezt a jogot a hozzánk küldött, adatok feldolgozásának korlátozására vonatkozó világos követelés és indoklás alapján teljesítjük.

Ön élhet az adatok feldolgozásának korlátozásának jogával, amennyiben:

  • Ön megkérdőjelezi a személyes adatok helyességét - a megkérdőjelezett adatok helyességének ellenőrzését lehetővé tevő időszakban;
  • az adatok feldolgozása nem felel meg a jogszabályoknak, de ellenzi a saját személyes adatainak törlését;
  • az általunk feldolgozott személyes adatok már nem szükségesek a feldolgozás okát képező cél teljesítéséhez, de az Ön számára szükségesek az igények megállapításához, érvényesítéséhez illetve az azok elleni védekezéshez.
  • a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályokban rögzített kivételes esetre hivatkozva Ön ellenkezést nyújt be a személyes adatok feldolgozását illetően.

A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁVAL SZEMBENI ELLENKEZÉSHEZ VALÓ JOG.

Önnek joga van ellenkezni az Ön személyes adatainak feldolgozásával szemben. Ezt a jogot a hozzánk küldött, az Ön adatainak feldolgozásával kapcsolatos világos ellenzés alapján teljesítjük.

Ön ellenkezését fejezheti ki az Ön személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban abban az esetben, ha a feldolgozás a mi jogosan indokolt érdekünk alapján, pl. saját termékek és szolgáltatások marketingje alapján történik.

A SZEMÉLYES ADATOK ÁTVITELÉHEZ VALÓ JOG.

Ön jogosult a személyes adatok egyéb szolgáltatnak való átadására vonatkozó követelést benyújtani. Viszont, biztonsági okokból, valamint az adatok átvitelével kapcsolatos standardok hiányára való tekintettel nem vagyunk képesek ezt a követelést teljesíteni. Viszont az általunk elfogadott szabályok szerint Ön megkaphatja tőlünk az átadott személyes adatok másolatát.

PANASZ EMELÉSÉNEK JOGA A FELÜGYELŐ SZERVHEZ

Önnek joga van panaszt emelni az Ön személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban a felügyeleti szervhez, a Személyes Adatok Védelmi Hatóságának vezetőjéhez, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa.

Tiszteletben tartjuk az Ön jogait és garantáljuk az Ön számára a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogszabályokból eredő jogot teljesítésének lehetőségét. Bíztatjuk, hogy a felesleges viták elkerülése érdekében, a panasz megtétele előtt, forduljon a mi Adatvédelmi Tisztviselőnkhöz (iod@ziaja.com) vagy közvetlenül a csoportunkhoz (ziaja@ziaja.com).

A SZEMÉLYES ADATOK ÉRINTTEJE JOGÁNAK ÉRVÉNYESÍTÉSÉVEL  KAPCSOLATOS KORLÁTOZÁSOK

A fent leírt jogok és azok érvényesítésének módja indokolt esetekben korlátozásra kerülhet. Ilyen helyzet alakulhat ki olyan esetben, amikor a korlátozás a mi tekintetünkben kötelező érvényű jogszabályokban foglalt kötelezettségekből ered. Ilyen esetben megfelelő információt nyújtunk Önnek a döntésünk indoklásával együtt.

 

AZ AUTOMATIZÁLT ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ.

Mind a webportálunk, mind az információs társadalmi szolgáltatás végzéséhez általunk használt eszközök informatikai rendszerekből állnak, melyekben az adatok feldolgozási folyamata automatizált módon történik.

Ez a feldolgozás összekapcsolásra kerülhet a profilozási folyamattal. A webportálunkat meglátogató személyek profilozása oly módon történik, hogy az semmiféle módon nem okoz ezen személyek tekintetében negatív jogi, anyagi, vagy egyéb következményeket.

A személyes adatok automatizált feldolgozása és a profilozás terén végzett tevékenységünk célja az általunk kínált szolgáltatások, termékek minőségének növelése és az ajánlat hozzáigazítása az ügyfeleink elvárásaihoz.

INFORMÁCIÓ A PROFILOZÁSRÓL

Az ajánlat hozzáigazítása, a webportálunk és az általunk hozzáférhetővé tett eszközök funkcióinak javítása és funkcionalitásának növelése érdekében információkat gyűjtünk és dolgozunk fel arról, hogy a webportálunk felhasználói milyen módon használják a weboldalunkat, milyen termékek és szolgáltatások után érdeklődnek.

Az információk emellett statisztikai és elemzési célokra is kihasználásra kerülnek, valamint felhasználhatók az ajánlat automatizált hozzáigazítási folyamatában, ebben a termékeink és szolgáltatásaink marketingjével kapcsolatosan is.

INFORMÁCIÓ A COOKIE FÁJLOKRÓL.

A cookie fájlok egy olyan technológia, mely elmenti és gyűjti az adatokat azon berendezésekről, melyeket Ön használ a webportálunk meglátogatásához, használva ehhez a mi megoldásainkat, eszközeinket és szolgáltatásainkat, melyek az internetes böngészővel, vagy a (grafikus elemeket tartalmazó) weboldalhoz linkelt email üzenet elolvasásával kerülnek elérésre.

A cookie fájlokon kívül, mi is és az eszközük és szolgáltatások szállítói is, akiket foglalkoztatunk, egyén elérhető technológiát alkalmaznak, melyek lehetővé teszik információk elmentését az Ön rendszerében/internetes böngészőjében, a megfelelő adattárolókban (Session Storage, Local Storage, IndexedDB).

A webportálunkon egyéb szállítóktól származó elemző eszköz kódok elemeit helyezhetjük el, melyek lehetővé teszik a cookie fájlok elmentését az ezen szolgáltatások oldalain. Ezek a megoldások segítenek számunkra a webportáluk és a szolgáltatásaink minőségének és működésének monitorozásában, valamint a felhasználók viselkedésének monitorozásában.

A WEBPORTÁLUNKON ALKALMAZOTT COOKIE FÁJL ÉS EGYÉB TECHNOLÓGIA TÍPUSOK.

Alább bemutatjuk az egyes cookie fájl és  hasonló technológia típusok leírását.

A TECHNOLÓGIA FAJTÁJA

AZ ALKALMAZÁS LEÍRÁSA

Munkamenet cookie fájlok

A munkamenet cookie fájlok a felhasználó munkamenete megnyitása után kerülnek minden alkalommal létrehozásra a felhasználó rendszerében - böngészőjében, amikor a felhasználó böngészője rákapcsolódik az adott weboldalra.

A munkamenet cookie fájlok a felhasználó munkamenete befejezése - pl. az internetes böngésző ablak bezárása után megszűnnek. A munkamenet cookie fájlokban található információk ezáltal automatikusan törlésre kerülnek.

Állandó (permanens) cookie fájlok

Az állandó (permanens) cookie fájlok a felhasználó rendszerében - böngészőjében kerülnek létrehozásra az adott weboldalon történő első látogatáskor, vagy a meghatározott akció kivitelezése után.

Az állandó cookie fájlok a munkamenet cookie fájlokkal ellentétben nem törlődnek a felhasználó munkamenetének befejezése után. Az állandó cookie fájlokat a felhasználó böngészője egy meghatározott idő után automatikusan törli. Azokat a felhasználó manuális módon is törölheti.

Session Storage

A cookie fájlnak megfelelő adattároló, de lényegesen nagyobb adat kapacitással (a cookie fájlok korlátozással rendelkeznek azok számá és a bennük tárolható adatok mennyiségének tekintetében).

A böngésző Session Storage tárolójából az információk kizárólagosan a webportál felhasználója böngészőjére a szerver által küldött egyértelmű lehívás alapján kerülnek elmentésre és leolvasásara. A Session Storage tárolóban összegyűjtött adatok a munkamenet cookie fájlokhoz hasonlóan törlésre kerülnek a böngésző ablakának bezárásakor.

Local Storage

Az információk elmentését szolgáló adattároló, ahol az információk tartós módon eltárolásra kerülnek a felhasználó rendszerében/internetes böngészőjében, egészen azok törléséig.

A Local Storage tárolóban elmentett adatok nem érhetők el automatikusan az adott weboldalt nyújtó szerver által, hanem az adott weboldalon elhelyezett, vagy az egyéb webportál szerverekről (pl. egyéb webportál szerverről származó kód elem - Facebook, Twitter, Google közösségi ikon - elhelyezésével) a felhasználó böngészőjére küldött  megfelelő szkript (java script, flash) által.

IndexedDB

Az internet böngésző belső adatbázisát képező adattároló, mely nagy mennyiségű adat tárolását szolgálja. Ez a tároló lehetővé teszi az adatok strukturált verzióban és fájl verzióban történő tárolását.

Az adatok objektum formában kerülnek eltárolásra, melyekhez a hozzáférés korlátozott, kizárólagosan a megfelelő adatforrások - webhelyek, vagy aloldalak számára, ahonnan az adatok elmentésre kerültek.

 

A cookie fájlokat és a hasonló technológiákat arra használjuk, hogy javítsunk a webportálunk és a kínált informatikai társadalom szolgáltatások hatékonyságán, valamint ügyfeleink számára jobban kidolgozott és az elvárásaikhoz és preferenciáikhoz igazított termékkínálattal szolgáljunk.

A cookie fájlok és a hasonló technológiák használata alapján az elemzési rendszereinkben elmentett adatok elemzések kimutatják számunkra, hogy a mely tartalmak a legérdekesebbek a webportálunkat látogató személyek számára.

Egyidejűleg, az anonim cookie fájlok és a hasonló technológiák alkalmazása lehetővé teszi számunkra jobb tartalmak bemutatását, így nincs szükség kérdőívek kiküldésére, vagy próba-hiba módszerre, illetve tesztek elvégzésére.

A cookie fájlok és a hasonló technológiák alkalmazása révén képesek vagyunk meghatározni, mit kell javítanunk és mely összetevőket kerüljük a webportálunkon, melynek köszönhetően a weboldalaink kedveltebben lesznek.

A COOKIE FÁJLOK ÉS EGYÉB TECHNOLÓGIÁK KIHASZNÁLÁSÁNAK CÉLJA

Az alábbiakban részletesen leírjuk az egyes technológiák alkalmazásának célját.

 

AZ ALKALMAZÁS CÉLJA

A TECHNOLÓGIA FAJTÁJA

ALKALMAZÁSI TERÜLETE

Elemzés és statisztika

Cookie fájlok

Local Storage

Session Storage

IndexedDB

Az ezen adattárolókban feldolgozott adatok a felhasználók és ügyfelek webportálon és a szolgáltatásokban történő magatartásának elemzését, monitorozását, az azzal kapcsolatos statisztikák kidolgozását, valamint a reklámjaink prezentálását szolgálják (a mi webportálunkon és az általunk használt egyéb marketing platformok által vezetett egyéb weboldalakon), míg összességében a a webportál és a szolgáltatások fejlesztését szolgálják.

Felhasználó
autorizálása

Cookie fájlok

Az ezen adattárolókban feldolgozott információk a felhasználónak az informatikai rendszerben történő autorizálását szolgálják. Az ezen adattárolókban található információknak köszönhetően képesek vagyunk megfelelően felismerni a felhasználót.

A szolgáltatás konfigurálása

Cookie fájlok

Local Storage

Az ezen adattárolókban feldolgozott információk a weboldal, vagy szolgáltatás Ön által kiválasztott preferált beállításának eltárolását szolgálják. Az ezen adattárolókban található információknak köszönhetően el tudjuk menteni a weboldal és a szolgáltatások, valamint a kiválasztott elemek, weboldal nézetek beállítását és konfigurációját.

Az interfész nyelvének beállítása

Cookie fájlok

Az ezen adattárolókban feldolgozott információk az Ön által kiválasztott weboldal, vagy szolgáltatás nyelvi beállításának eltárolását szolgálják. Az ezen adattárolókban található információknak köszönhetően mindenkor az Ön számára megfelelő nyelvi verziót tudjuk prezentálni.

Reklám

Cookie fájlok

Az ezen adattárolókban feldolgozott információk a felhasználók és ügyfelek részére készülő általános és a felhasználók és ügyfelek preferenciáihoz igazított reklámok küldését szolgálják.

 

Az internetes böngészők nagy része lehetővé teszi az összes, vagy a kiválasztott cookie fájlok blokkolását, vagy törlését a böngésző beállításainak szintjéről, vagy az ezen információknak a felhasználó rendszerében vagy böngészőjében történő elmentésére vonatkozó megfelelő figyelmeztetés beállítását.

Viszont fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a cookie fájlok alkalmazásának korlátozását célzó beállítások módosítása kihathat a weboldalainkon található egyes funkciók elérhetőségére, pl. lehetetlenné téve az autorizálást és a hitelesítést (a szolgáltatás felhasználói fiókjába való bejelentkezést). A beállítások változatlanul hagyása az alkalmazott cookie fájlok engedélyezését jelenti.

Amennyiben a webportálunk felhasználója a portált első alkalommal látogatja meg az adott készülékről, vagy az adott internetes böngészőn keresztül, megfelelő közleményt jelzünk ki az információk cookie fájlok és a hasonló technológiák alkalmazásával történő gyűjtéséről és feldolgozásáról.

A COOKIE FÁJLOK BEÁLLÍTÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Amennyiben a webportálunk felhasználója nem érdekelt az információk cookie fájlok és a hasonló technológiák alkalmazásával történő automatizált feldolgozásában, akkor kérjük, hogy módosítja a böngésző alapértelmezett beállításait.

A cookie beállítások módosítása a legnépszerűbb böngészőkben:

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

Opera:  https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#manageCookies

Safari:  https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Microsoft Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

MEGBÍZHATÓ PARTNEREK SZOLGÁLTATÁSAINAK LISTÁJA

A megbízható partnereink szolgáltatásainak és azon szolgáltatás beszállítók aktuális listája, akiknek szkriptjeit a webportálunkon elhelyezzük az információk cookie fájlokban és információ tárolókban egyéb technológiák kihasználásával történő elmentése érdekében, akiknek átadhatjuk az Ön személyes adatait az informatikai társadalom szolgáltatás kapcsán.

SZOLGÁLTATÁS

WEBOLDAL CÍM

ADATVÉDELEM

Facebook

https://www.facebook.com

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Font Awesome

https://fontawesome.com

https://fontawesome.com/privacy

Fresh Mail

https://freshmail.pl

https://freshmail.pl/polityka-prywatnosci/

FullStory

https://www.fullstory.com

https://www.fullstory.com/legal/privacy

Google Analytics

https://analytics.google.com

https://policies.google.com/privacy

Google Marketing Platform

https://marketingplatform.google.com

https://policies.google.com/privacy

Heap Analytics

https://heapanalytics.com

https://heapanalytics.com/privacy

Instagram

https://www.instagram.com

https://www.instagram.com/legal/privacy

JS Foundation (The jQuery Foundation)

https://js.foundation

https://js.foundation/about/governance/privacy-policy

Twitter

https://twitter.com

https://twitter.com/privacy

 

INFORMÁCIÓS ZÁRADÉKOK

A DOKUMENTUM FRISSÍTÉSÉNEK SZABÁLYAI.

A szükségleteknek, a folytatott tevékenység szabályainak és a jogszabályokban bekövetkező változásoknak megfelelően az Adatvédelmi politikát megfelelő rendelkezésekkel fogjuk frissíteni.

A webportálunkat meglátogató személyeket az összes változásról megfelelő információ jelen Adatvédelmi politika oldalára történő felhelyezésével fogjuk tájékoztatni. Ezen túlmenően, az adatvédelemmel és a személyes adatok védelmével kapcsolatos lényeges változások esetében, a számunkra megadott email címre további információt küldhetünk, vagy kérhetjük Öntől a személyes adatok feldolgozási szabályainak és az adatvédelmi szabályok ismételt elfogadását, az információk cookie fájlok és a hasonló technológiák alkalmazásával történő feldolgozásának kapcsán.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK.

A jelen Adatvédelmi politika a közzététel napjától, tehát 2018 augusztus 1-től érvényes.