INFORMÁCIÓS ZÁRADÉK. ÜZLETI PARTNEREK

A jelen dokumentum a Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o. cégnél érvényes Információbiztonsági Irányítási Rendszer részét képezi és az elfogadott biztonságpolitikák szerinti terjedelemben alkalmazandó.

Az ezen dokumentumban előterjesztett információk a Személyes Adatok Adatkezelőjének az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú (2016. április 27.), a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletének (GDPR rendelet) 13. cikke szerinti kötelességének való elégtételét képezi.

INFORMÁCIÓ A SZEMÉLYES ADATOK ADATKEZELŐJÉRŐL

A személyes adatok Adatkezelője a Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o., székhelye Gdansk, ul. Jesienna 9, 80-298 Gdansk, adószáma 5840201186, Statisztikai száma 008102970, Cégbejegyzési száma 0000021573.

 

A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos valamennyi kérdésben fordulhat a Személyes Adatok Adatkezelőjéhez a következő módon:

INFORMÁCIÓ A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK CÉLJAIRÓL, JOGI ALAPJÁRÓL ÉS IDŐSZAKÁRÓL.

A FELDOLGOZÁS CÉLJA

A FELDOLGOZÁS JOGI ALAPJA

A FELDOLGOZÁS IDŐSZAKA

Hatékony gazdasági forgalom bonyolítása természetes személy által képviselt alannyal.

A feldolgozás elengedhetetlen
az adatkezelő jogos érdekéből (GDPR, 6. cikk, 1. bek., f. pont) eredő, üzleti partnerekkel gazdasági viszonyok
kialakításából és fenntartásából álló célja számára.

Az esetleges kölcsönös követelése elévülésének idejéig, de nem tovább, mint a naptári év végétől számított 10 év, a követelés alapját kiváltható esemény bekövetkezésének évét követő évtől számítva.

Az érintett személlyel megkötendő szerződés megkötését előkészítő lépések.

A feldolgozás elengedhetetlen a szerződés megkötése előtti lépések érintett személy követelésére történő megtételéhez (GDPR,
6. cikk, 1. bek., b. pont).

Az esetleges kölcsönös követelése elévülésének idejéig, de nem tovább, mint a naptári év végétől számított 10 év, a szerződés megkötésére irányuló tevékenység befejezésének évét követő évtől számítva.

A szerződés teljesítése.

A feldolgozás elengedhetetlen
a szerződés teljesítéséhez,
melyben az érintett személy szerződő fél (GDPR, 6. cikk,
1. bek., b. pont)

Az esetleges kölcsönös követelése elévülésének idejéig, de nem tovább, mint a naptári év végétől számított 10 év, a szerződés befejezésének évét követő évtől számítva.

Könyvelési‑adóügyi dokumentáció vezetése.

A feldolgozás elengedhetetlen a Számviteli törvény 74. cikkéből
és egyéb adóügyi jogszabályból eredő jogi kötelesség (GDPR, 6. cikk, 1. bek., c. pont) ellátásához.

A szerződés befejeződését követő évtől számított 5 naptári év.

A kérdésre, vagy egyéb bejelentésre adott válasz kidolgozása és megadása.

A feldolgozás elengedhetetlen
az adatkezelő jogos érdekéből (GDPR, 6. cikk, 1. bek., f. pont) eredő, a tevékenységgel kapcsolatos kérdésre vagy bejelentésre adandó válasz átadásának lehetőségéből álló
célja számára.

A folyó viszonyok, pl. kérdések megválaszolása, ajánlat bemutatása, levélváltás, fenntartásának időszaka.

Kölcsönös követelések esetleges felmerülése esetén azok kezelése, érvényesítése
és az azok elleni védekezés.

A feldolgozás elengedhetetlen az adatkezelő jogos érdekéből (GDPR, 6. cikk, 1. bek., f. pont) eredő, a kölcsönös követelések esetleges felmerülése esetén azok kezeléséhez, érvényesítéséhez és az azok elleni védekezéshez való jogból álló célja számára.

Az esetleges kölcsönös követelése elévülésének idejéig, de nem tovább, mint a naptári év végétől számított 10 év, a követelés alapját kiváltható esemény bekövetkezésének évét követő évtől számítva.

Reklamációk, panaszok, beadványok elbírálása.

A feldolgozás elengedhetetlen az adatkezelő jogos érdekéből (GDPR, 6. cikk, 1. bek., f. pont) eredő, a termékek és szolgáltatások kimagasló minőségének, valamint a vállalkozó jó hírnevének biztosításából álló célja számára.

Az esetleges kölcsönös követelése elévülésének idejéig, de nem tovább, mint a naptári év végétől számított 10 év, a követelés alapját kiváltható esemény bekövetkezésének évét követő évtől számítva. 

Közvetlen marketing.

A feldolgozás elengedhetetlen az adatkezelő jogos érdekéből (GDPR, 6. cikk, 1. bek., f. pont) eredő, a vállalkozó, valamint a kínált szolgáltatások és termékek promótálásából álló célja számára.

Az ellenkezés bejelentésének pillanatáig.

 

INFORMÁCIÓ A SZEMÉLYES ADATOK ÁTVEVŐIRŐL

Az Ön személyes adatai a következő átvevő kategóriáknak kerülhetnek bemutatásra:

Az adatok kizárólagosa megbízható átvevők számára kerülnek bemutatásra és csak a Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o. cég számára nyújtott szolgáltatás tekintetében szükséges terjedelemben.

INFORMÁCIÓ AZ ADAT ÉRINTETTJÉNEK JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSÉRŐL.

Az Ön személyes adatainak feldolgozására való tekintettel Önt ezen adatokkal kapcsolatban
a következő jogok illetik meg:

A KÖTELEZŐ ADATSZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ.

Az adatok megadása nem kötelező, de elengedhetetlen a bejelentések hatékony kezeléséhez, az egyéni kérdések megválaszolásához, a gazdasági forgalom bonyolításához és a jogszabályok által megkövetelt pénzügyi-könyvelési dokumentáció vezetéséhez.

INFORMÁCIÓ AZ AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATALRÓL, EBBEN A PROFILOZÁSRÓL.

Az Ön személyes adatai nem fogják szolgálni az automatizált döntéshozatalt, ebben a profilozást.

INFORMÁCIÓ AZ ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁRÓL AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TERÜLETÉN KÍVÜLRE.

Az Önök személyes adatai nem kerülnek átadásra harmadik országokba, tehát az Európai Gazdasági Területen kívülre.