INFORMÁCIÓS ZÁRADÉK. ELÉRHETŐSÉG

A jelen dokumentum a Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o. cégnél érvényes Információbiztonsági Irányítási Rendszer részét képezi és az elfogadott biztonságpolitikák szerinti terjedelemben alkalmazandó.

Az ezen dokumentumban előterjesztett információk a Személyes Adatok Adatkezelőjének az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú (2016. április 27.), a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletének (GDPR rendelet) 13. cikke szerinti kötelességének való elégtételét képezi.

INFORMÁCIÓ A SZEMÉLYES ADATOK ADATKEZELŐJÉRŐL

A személyes adatok Adatkezelője a Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o., székhelye Gdansk, ul. Jesienna 9, 80-298 Gdansk, adószáma 5840201186, Statisztikai száma 008102970, Cégbejegyzési száma 0000021573.

 

A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos valamennyi kérdésben fordulhat a Személyes Adatok Adatkezelőjéhez a következő módon:

Az Adatvédelmi Tisztviselőhöz a következőképpen lehet fordulni:

INFORMÁCIÓ A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK CÉLJAIRÓL, JOGI ALAPJÁRÓL ÉS IDŐSZAKÁRÓL.

A FELDOLGOZÁS CÉLJA

A FELDOLGOZÁS JOGI ALAPJA

A FELDOLGOZÁS IDŐSZAKA

A kérdésre, vagy egyéb bejelentésre adott válasz kidolgozása és megadása.

A feldolgozás elengedhetetlen
az adatkezelő jogos érdekének (GDPR, 6. cikk, 1. bek., f. pont) érvényesítéséből eredő, a tevékenységgel kapcsolatos kérdésre vagy bejelentésre
adandó válasz átadásának lehetőségéből álló célja számára.

A folyó viszonyok, pl. kérdések megválaszolása, ajánlat bemutatása, levélváltás, fenntartásának időszaka.

Reklamációk, panaszok, beadványok elbírálása.

A feldolgozás elengedhetetlen
az adatkezelő jogos érdekének (GDPR, 6. cikk, 1. bek., f. pont) érvényesítéséből eredő, a termékek és szolgáltatások kimagasló minőségének,
valamint a vállalkozó jó hírnevének biztosításából álló célja számára.

Az esetleges kölcsönös követelése elévülésének idejéig, de nem tovább, mint a naptári év végétől számított 10 év, a követelés alapját kiváltható esemény bekövetkezésének évét követő évtől számítva.

Kölcsönös követelések esetleges felmerülése esetén azok kezelése, érvényesítése és az azok elleni védekezés.

A feldolgozás elengedhetetlen
a Számviteli törvényből és egyéb adóügyi jogszabályból eredő
jogi kötelesség (GDPR, 6.
cikk, 1. bek., c. pont) ellátásához.

Az esetleges kölcsönös követelése elévülésének idejéig, de nem tovább, mint a naptári év végétől számított 10 év, a követelés alapját kiváltható esemény bekövetkezésének évét követő évtől számítva.

 

INFORMÁCIÓ A SZEMÉLYES ADATOK ÁTVEVŐIRŐL

Az Ön személyes adatai a következő átvevő kategóriáknak kerülhetnek bemutatásra:

Az adatok kizárólagosa megbízható átvevők számára kerülnek bemutatásra és csak a Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o. cég számára nyújtott szolgáltatás tekintetében szükséges terjedelemben.

INFORMÁCIÓ AZ ADAT ÉRINTETTJÉNEK JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSÉRŐL.

Az Ön személyes adatainak feldolgozására való tekintettel Önt ezen adatokkal kapcsolatban a következő jogok illetik meg:

A KÖTELEZŐ ADATSZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ.

Az adatok megadása elengedhetetlen a bejelentések kezeléséhez, az egyéni kérdések megválaszolásához, a pénzügyi-könyvelési dokumentáció vezetéséhez.

INFORMÁCIÓ AZ AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATALRÓL, EBBEN A PROFILOZÁSRÓL.

Az Ön személyes adatai nem fogják szolgálni az automatizált döntéshozatalt, ebben a profilozást.

INFORMÁCIÓ AZ ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁRÓL AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TERÜLETÉN KÍVÜLRE.

Az Önök személyes adatai nem kerülnek átadásra harmadik országokba, tehát az Európai Gazdasági Területen kívülre.