INFORMÁCIÓS ZÁRADÉK. A PROMÓCIÓ RÉSZTVEVŐI

A jelen dokumentum a Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o. cégnél érvényes Információbiztonsági Irányítási Rendszer részét képezi és az elfogadott biztonságpolitikák szerinti terjedelemben alkalmazandó.

Az ezen dokumentumban előterjesztett információk a Személyes Adatok Adatkezelőjének az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú (2016. április 27.), a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletének (2016/679 GDPR rendelet) 13. cikke szerinti kötelességének való elégtételét képezi.

INFORMÁCIÓ A SZEMÉLYES ADATOK ADATKEZELŐJÉRŐL

A személyes adatok Adatkezelője a Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o., székhelye Gdansk, ul. Jesienna 9, 80-298 Gdansk, adószáma 5840201186, Statisztikai száma 008102970, Cégbejegyzési száma 0000021573.

A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos valamennyi kérdésben fordulhat a Személyes Adatok Adatkezelőjéhez a következő módon:

 • levélben az alábbi címen: Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o., Jesienna 9, 80-298 Gdansk;
 • a weboldalon megtalálható elérhetőségi űrlapon és az elérhetőségi adatokon keresztül  Elérhetőség: https://ziaja.com/kontakt;
 • a ziaja@ziaja.com e-mail címen.

INFORMÁCIÓ A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK CÉLJAIRÓL, JOGI ALAPJÁRÓL ÉS IDŐSZAKÁRÓL.

A FELDOLGOZÁS CÉLJA

A FELDOLGOZÁS JOGI ALAPJA

A FELDOLGOZÁS IDŐSZAKA

A promóció szabályzatának végrehajtása.

A feldolgozás elengedhetetlen
a szerződés megkötése előtti lépések megtételéhez és a szerződés teljesítéséhez, a promóció szabályzatának végrehajtása tekintetében
(GDPR, 6. cikk, 1. bek., b. pont).

A promóció befejezésétől számított 30 nap.

Könyvelési‑adóügyi dokumentáció vezetése.

A személyes adatok feldolgozása elengedhetetlen a Számviteli törvényből és egyéb adóügyi jogszabályból eredő jogi kötelesség (GDPR, 6. cikk, 1.
bek., c. pont) ellátásához.

A szerződés befejeződését követő évtől számított 5 naptári év.

A kérdésre, vagy egyéb bejelentésre adott válasz kidolgozása és megadása.

A személyes adatok feldolgozása elengedhetetlen az adatkezelő jogos érdekéből (GDPR, 6. cikk,
1. bek., f. pont) eredő, a tevékenységgel kapcsolatos kérdésre vagy bejelentésre adandó válasz átadásának lehetőségéből álló célja számára.

A folyó viszonyok, pl. kérdések megválaszolása, ajánlat bemutatása, levélváltás, fenntartásának időszaka.

Kölcsönös követelések esetleges felmerülése esetén azok kezelése, érvényesítése és az azok elleni védekezés.

A személyes adatok feldolgozása elengedhetetlen az adatkezelő jogos érdekéből (GDPR, 6. cikk, 1. bek., f. pont) eredő, a kölcsönös követelések esetleges felmerülése esetén azok kezeléséhez, érvényesítéséhez és az azok elleni védekezéshez való jogból álló célja számára.

Azon időszakban, amikor a folytatott levélváltás felei jogosultak a polgárjogi követelésekre (követelések elévülési ideje).

Reklamációk, panaszok, beadványok elbírálása.

A feldolgozás elengedhetetlen
az adatkezelő jogos érdekéből (GDPR, 6. cikk, 1. bek., f. pont) eredő, a termékek és
szolgáltatások kimagasló minőségének, valamint a vállalkozó jó hírnevének biztosításából álló célja számára.

Az esetleges kölcsönös követelése elévülésének idejéig, de nem tovább, mint a naptári év végétől számított 10 év, a követelés alapját kiváltható esemény bekövetkezésének évét követő évtől számítva.

Közvetlen marketing.

A feldolgozás elengedhetetlen
az adatkezelő jogos érdekéből (GDPR, 6. cikk, 1. bek., f. pont) eredő, a vállalkozó, valamint a kínált szolgáltatások és termékek promótálásából álló célja számára.

Az ellenkezés bejelentésének pillanatáig.

 

INFORMÁCIÓ A SZEMÉLYES ADATOK ÁTVEVŐIRŐL

Az Ön személyes adatai a következő átvevő kategóriáknak kerülhetnek bemutatásra:

 • a Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o. meghatalmazott dolgozóinak és munkatársainak;
 • A Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o. cég számára kiválasztott szolgáltatásokat, ebben jogi, informatikai, fizikai védelmi, kommunikációs szolgáltatásokat végző alanyok számára;
 • a jogosult állami szervek, ebben adóhivatalok és adóellenőrzési hivatalok számára;

Az adatok kizárólagosa megbízható átvevők számára kerülnek bemutatásra és csak a Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o. cég számára nyújtott szolgáltatás tekintetében szükséges terjedelemben.

INFORMÁCIÓ AZ ADAT ÉRINTETTJÉNEK JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSÉRŐL.

Az Ön személyes adatainak feldolgozására való tekintettel Önt ezen adatokkal kapcsolatban a következő jogok illetik meg:

 • Ön jogosult az adatokhoz való hozzáférésre és azok másolatának megszerzésére, amennyiben a másolat megszerzéséhez való jog nem hat ki károsan egyéb személyek jogaira és szabadságára;
 • Ön jogosult a saját személyes adatainak helyesbítésére (kijavítására), amennyiben azok helytelenek;
 • Ön jogosult a személyes adatok törlésére abban az esetben, ha az adatok feldolgozása nem jogszabályból eredő kötelességnek való elégtétel céljából történik és nem elengedhetetlen az igények megállapítása, érvényesítése illetve az azok elleni védekezés számára.
 • Ön jogosult ellenkezését kifejezni az adatok feldolgozása iránt, hivatkozva az Ön kivételes helyzetére, amennyiben az adatok a Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o. cég jogosan indokolt érdekei alapján kerülnek feldolgozásra. Közvetlen marketing cél esetében az adatok az ellenkezés bejelentése után ezen célból már nem kerülnek feldolgozásra.
 • jogosultság az adatok feldolgozásának korlátozására.
 • joga van panaszt emelni a Személyes Adatok Védelmi Hatóságának vezetőjénél, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa;

A KÖTELEZŐ ADATSZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ.

Az adatok megadása önkéntes, de a promóció szabályzatának végrehajtásához elengedhetetlen.

INFORMÁCIÓ AZ AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATALRÓL, EBBEN A PROFILOZÁSRÓL.

Az Ön személyes adatai nem fogják szolgálni az automatizált döntéshozatalt, ebben a profilozást.

INFORMÁCIÓ AZ ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁRÓL AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TERÜLETÉN KÍVÜLRE.

Az Önök személyes adatai nem kerülnek átadásra harmadik országokba, tehát az Európai Gazdasági Területen kívülre.